pieniądze

Kwota graniczna KRUS jest to bardzo ważna informacja dla rolników, którzy mają zamiary prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą czy też współpracuje przy jej prowadzeniu, w dalszym ciągu ma możliwość korzystać z ubezpieczenia społecznego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego. Musi jednak pamiętać o tym, aby spełniać wszystkie pewne wymagania. Do nich należy m.in. zmieszczenie się w kwocie granicznej. Ile wynosi taka kwota i dlaczego jest ważna?

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/kwota-graniczna-krus-sprawdz-dlaczego-jest-wazna/ 

Kwota graniczna KRUS

KRUS i działalność gospodarczą mamy możliwość pogodzić, jeżeli spełnisz poniższe warunki.

  • podlegałeś temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracujesz w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • złożyłeś w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu.

KRUS i kwota graniczna

Jeżeli kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie przekraczała określonej kwoty granicznej, to będziemy nadal podlegać rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu.

Co roku roczna kwota graniczna jest waloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Kwota ta ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez ministra rolnictwa.

Kwota graniczna KRUS 2020 – ile wynosi? 

Kwoty graniczne należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, podana jest z góry na dany rok podatkowy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kwota graniczna KRUS w 2020 roku wynosi dokładnie: 3540 zł.

Poniżej przedstawiona jest informacja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ile wynosiła kwota z poprzednich lat? 

Rok Kwota graniczna (w zł)
2020 3540
2019 3454
2018 3376
2017 3300
2016 3258
2015 3204
2014 3166
2013 3092
2012 3011
2011 2929
2010 2863
2009 2835
2008 2755
2007 2693
2006 2643
2005 2604
2004 2528

 

Zobacz też: http://www.intelektualnie.pl/kurs-podstawy-ktore-warto-znac-przy-dzialalnosci-gospodarczej/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here