praca

Rzadko która praca daje nam całkowitą satysfakcję z powodu wykonywanych zajęć. Najczęściej codziennie wykonywane obowiązki przynoszą nam, w przypadku pracy biurowej, zmęczenie i znużenie z powodu powtarzania tych samych czynności, rozmów z tymi samymi osobami, przygotowywania tego samego rodzaju zestawień.

W przypadku prac fizycznych także nie brakuje czynności demotywujących nas, nie tylko do nadmiernego wysiłku, ale i do realizacji zobowiązań wynikających ze stosunku pracy określonego w umowie i doprecyzowanego w postaci spisu zawartego w dokumencie nazywanym powszechnie zakresem czynności.
Dobrze zorganizowane firmy mają doskonale rozpisane poszczególne czynności i obowiązki wszystkich zatrudnionych w firmie osób.

I wszystkie te zobowiązania, opisane w poszczególnych punktach, musimy wykonywać pod rygorem kar przewidzianych w Kodeksie Pracy. Kodeks Pracy to zestaw przepisów kształtujących prawne relacje pomiędzy zatrudniającym i zatrudnianym tak, aby interesy oby stron zostały zabezpieczone i gospodarka krajowa dzięki temu funkcjonowała bez zarzutu.

Trzeba o tym pamiętać, że wymagania pracodawcy nie są oparte o jego wymysły, ale muszą być oparte o konkretne przepisy prawa pracy. Jeśli tak nie jest, możemy je zaskarżyć do sądu. Często procesy wytaczane przez pracowników kończą się porażką pracodawców nieprzestrzegających prawa. Dura lex sed lex, jak mówi stara łacińska maksyma, czyli twarde prawo, ale prawo.

Dzięki temu, że stosunki między pracodawcą i pracownikiem są dobrze opisane i uregulowane, firmy mogą działać bez większych zakłóceń, w efekcie czego większość zatrudnionych osób może na czas otrzymywać niezbędne do życia i prawidłowego funkcjonowania naszych rodzin wynagrodzenie. Łatwo wyobrazić sobie konsekwencje braku tego rodzaju uregulowań.

nagana w pracy

Wielu pracowników nie jest świadomych znaczenia istnienia prawnych norm, które powodują, że ich zachowanie w miejscu pracy nie może być dowolne. W skrajnych sytuacjach kary zastosowane przez surowego sędziego mogą przyjąć formę ograniczenia wolności. Jednak w większości przypadków prawo nie jest aż tak restrykcyjne i nawet w przypadku dość częstych przewinień za wystarczającą karę zostanie uznana jedynie nagana.

W związku z tym czasami możemy usłyszeć zdanie wypowiadane przez ukaraną osobę „nagana w pracy za co?”.

W celu wyeliminowania wątpliwości z tym związanych powinniśmy pamiętać o tych przypadkach, w których w naszych aktach może pojawić się wpis z naganą. Powodem mogą być następujące uchybienia: odmowa wykonania polecenia służbowego, nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, spóźnianie się lub opuszczanie miejsca pracy wcześniej, niż wynika to z umowy, łamanie zasad BHP i przeciwpożarowych, wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu, picie alkoholu w miejscu pracy, złamanie tajemnicy służbowej.

Pamiętać należy, że odmowa wykonania polecenia służbowego jest wystarczającym powodem do udzielenia nagany. Nasze poczucie sprawiedliwości nie powinno tutaj wchodzić w grę. Choć nie będzie to sprawiedliwe, pracodawca ma prawo faworyzować niektórych pracowników ze względów sobie tylko wiadomych. Ważne jest, aby otrzymujący polecenie nie był wykorzystywany, a polecenia były zgodne z umową o pracę, na której warunki zgodziliśmy się, składając własnoręcznie podpis.

Dość oczywistym wydaje się, że powodem nagany może być nieusprawiedliwiona nieobecność. Wyobraźmy sobie, jak funkcjonowałyby firmy skazane na pracowników, którzy uzależnialiby swoje przybycie do pracy od tego, co im pasuje a co nie. Interes pracowników jest należycie zabezpieczony przez możliwość uzyskania zwolnienia zdrowotnego lub przez możliwość skorzystania z urlopu na żądanie. Wątpliwe pozostaną przypadki, w których nie mamy już urlopu do wykorzystania, a sytuacja życiowa uniemożliwia nam stawienie się w pracy.

nagana w pracy za co

Te przypadki, które są związane z nadużywaniem alkoholu, możemy pominąć ze względu na ich oczywistą ocenę. Alkohol we krwi to wystarczający powód do nagany. Jednak czasem może zdarzyć się, że alkohol we krwi pojawi się przez nieuwagę, na skutek zażycia leków, które go zawierają. Inną przyczyną może stać się także niewinny poczęstunek, który zawiera dużą ilość alkoholu, jak również spożycie dużej ilości dojrzałych owoców.

Szczególnie ostrożnie powinniśmy podchodzić do ujawniania tych informacji, które stanowią tajemnicę służbową. Tego typu wykroczenia mogą spowodować wymierne straty, a nagana może się okazać dość łagodną karą.
Wywiad gospodarczy, ten bardziej lub mniej wyrafinowany, stosowany przez nieuczciwych konkurentów obejmuje wiele różnych metod mających na celu sprowokowanie nas do ujawnienia istotnych informacji o naszym zakładzie pracy. Czasem firma może ucierpieć nawet przez informacje ujawnione przez nas przypadkiem w trakcie towarzyskiej rozmowy w autobusie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here