jak napisać rozdział metodologiczny pracy licencjackiej

Praca inżynierska to jedna z prac dyplomowych, pisana przez osoby kończące studia pierwszego stopnia na kierunku kończącym się uzyskaniem stopnia inżyniera. Taka nauka trwa z reguły trzy i pół roku, choć indywidualne przypadki poszczególnych studentów udowadniają, że historia kształcenia przyszłych inżynierów może się od siebie niezwykle różnić. Wracając jednak do dylematu, jak powinna wyglądać praca inżynierska jak pisać dobrze?

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku większości tekstów zasadnicze znaczenie ma wybór tematu tekstu. Studenci często mają swoje zainteresowania, które jak najbardziej można wykorzystać. Cennych wskazówek dostarczają też ulubione zajęcia. Warto porozmawiać z prowadzącymi, zapytać o wiodące kierunki w ich specjalizacjach lub zwrócić uwagę na wciąż nowe i co za tym idzie jeszcze niezbyt dobrze zbadane zagadnienia. Te ostatnie są szczególnie godne uwagi, ponieważ dają studentowi szansę nie tylko na stworzenie pracy w znacznym stopniu odtwórczej, ale również na uznanie uczelni, a nawet wyróżnienie.

Oryginalny temat nie jest jednak łatwo wymyślić. Wsparcie doświadczonego promotora, chętnego do pracy, jest kluczowe. Przestrzeże przed błędami, poprawi niewielkie pomyłki, a gdy zajdzie taka potrzeba wskaże możliwe kierunki działania. Szukając odpowiedzi, jak powinna wyglądać praca inżynierska jak pisać, w pierwszej kolejności najrozsądniej skupić się na znalezieniu jej dobrego, odpowiedzialnego opiekuna.

promotor

Kiedy promotor zatwierdzi już temat, pozostaje stworzyć plan działania. Przyda się spis treści, a przynajmniej wstępny podział na rozdziały oraz podrozdziały. Praca inżynierska jak pisać to przede wszystkim próba odpowiedzi na jakieś ważne pytanie. A przynajmniej dogłębna analiza wybranego zagadnienia. Nie obejdzie się bez samodzielnie przeprowadzonych analiz i badań. Przyszli inżynierowie to umysły ścisłe, które w przyszłości będą odpowiadały za wiele kluczowych z perspektywy społeczeństwa i państwa kwestii. Dlatego muszą być to ludzie otwarci, ciekawi świata i dociekliwi. Wszystkie te umiejętności kształtuje się lub dopracowuje podczas pisania pracy inżynierskiej.

Na początku warto postawić sobie jakąś tezę oraz wskazać pytania, na które odpowiedzi będą albo potwierdzały, albo też zaprzeczały początkowemu twierdzeniu. W późniejszym czasie, już podczas pisania, cała praca okaże się właśnie próbą odpowiedzi na to pierwsze, kluczowe pytanie. Wielu promotorów od jego sformułowania rozpoczyna współpracę ze swoimi podopiecznymi. Z perspektywy studenta takie działanie czasami wydaje się stratą czasu. Jednak w praktyce przekłada się na lepsze przygotowanie do pisania. Potem nie trzeba się zastawiać nad odpowiedzią na pytanie: praca inżynierska jak pisać? Powiedzieć, że rozprawa pisze się sama byłoby zapewne sporym wyolbrzymieniem. Niemniej jednak jest dużo łatwiej.

Niektórzy promotorzy preferują otrzymanie od razu całej, gotowej pracy. Chcąc jednak napisać naprawdę dobrą rozprawę, najlepiej konsultować poszczególne jej części na bieżąco. Przede wszystkim dlatego, że wówczas nie powiela się błędów, a koryguje je na bieżąco. Pomiędzy poszczególnymi etapami pisania dobrze też robić sobie przynajmniej krótkie przerwy. Już kilka dni wystarczy, aby zyskać do swojej pracy nieco dystansu. Jest on potrzebny, by ocenić swoje argumenty i wyłapać nieścisłości. Do tej pory nie wspominano o kwestii gromadzenia materiału badawczego.

jak napisać rozdział metodologiczny

To błąd, ponieważ stanowi on punkt wyjścia, swoisty fundament na którym opiera się praca inżynierska. Dotarcie do źródeł oraz zebranie potrzebnych informacji to lwia część przygotowań do stworzenia takiej rozprawy. Jeżeli od samego początku będzie się to robiło konsekwentnie i metodycznie, potem o wiele łatwiej przyjdzie wyciągnąć celne wnioski. Często pomocny okazuje się arkusz kalkulacyjny, z pomocą którego o wiele łatwiej opracować chociażby dane statystyczne. Z takie wsparcia korzystają nawet humaniści, więc przyszli inżynierowie też nie powinni się wzbraniać przed wykorzystaniem takiego narzędzia.

Praca inżynierska może stać się powodem do dumy. Warunkiem jest tu jednak odpowiedzialne podejście i rzeczywiste zainteresowanie poruszanym tematem. Ten ostatni jest istotny, gdyż decyduje o tym, czy dana osoba będzie się męczyć przy każdym słowie, czy może napisze kilkadziesiąt stron bez większego trudu. Rolą prowadzących seminaria jest wzbudzanie w studentach takiej ciekawości. Zabiorą ją potem ze sobą, przez co ich życie i praca także staną się zdecydowanie bardziej fascynujące. Jak widać prozaiczna z pozoru praca inżynierska ma duże znaczenie.

[Głosów:3    Średnia:1.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here